10
okt

Karolinerna

Bakgrund Karoliner kallades soldaterna i den svenska armén under Karl XI:s och Karl XII:s regeringstid. Det var Karl XI som reformerade militären under 1680-talet för att erhålla en stående armé för att skydda den unga stormaktens territorier. De erövringskrig som tidigare hade förts av Sverige hade till stor del skett genom utskrivning av bönder och […]

24
jul

Kustjägarna

Kustjägarna tvingas till en krävande fysik och hård träning samtidigt som de måste ha ett mycket stabilt psyke. Det handlar om att både kunna samarbeta och arbeta självständigt och målmedvetet på samma gång som man prioriterar uppdraget istället för den egna bekvämligheten. Innebörd att vara kustjägare När som helst kan man som kustjägare infinna sig […]

23
jun
En soldat signalerar med rök

Foldern ”Om kriget kommer”

Om kriget kommer är en broschyr som ursprungligen utarbetats av Försvarsmaktens högsta befälhavare. Om kriget kommer har levererats till varje enskilt hushåll i Sverige mellan 1943-1991 och igen från 2018. De viktigaste delarna av publikationen infördes också i slutet av alla svenska telefonböcker. Publikationen innehöll information om hur man ska agera i en situation med […]

6
jun
En ensam soldat

Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur

Arméns jägarbataljon är en lätt infanterienhet utbildad för att genomföra spaningsuppdrag bakom fiendens linjer. Bataljonen är arméns primära resurs för operationer bakom fiendens linjer. De sysslar med hinder och kontrollerar indirekt eld eller nära luftstöd för att påverka en motståndare djupt bakom dennes linjer, samt undersöka och dokumentera fiendens verksamhet för att skapa en grund […]

13
maj
Man skjuter med vapen

Svensk vapentillverkning och export

När människor från andra länder tänker på Sverige, så brukar de oftast vara kylan eller fotbollsspelaren Zlatan som dyker upp i huvudet. Men Sverige är välkänt för våra vapenexporter. Idag har vi ungefär 40 aktiva exportörer av vapen och cirka 1500 företag med licens för vapentillverkning. Den årliga omsättningen i Sverige för krigsindustrin ligger på […]

15
apr

Antagningsproven för GMU

Alla som vill göra GMU måste förutom den grundläggande behörigheten också genomgå antagningsproven. Dessa består av en rad tester och undersökningar som utförs under en eller två dagar, med syfte att testa både de fysiska och de mentala förmågorna hos de ansökande. Testresultaten på proven värderas av Försvarsmakten mot en kravprofil, som används som underlag […]

15
feb

Det svenska hemvärnet

Hemvärnet bildades år 1940 då det var oroligt runt om i världen med krig. Regeringen beslutade om ett hemvärn men sanningen är att det redan runt om i landet hade börjat på att bildats små egna hemvärn i och med oroligheterna. Från början hade man varken uniform, skyddsutrustning eller vapen åt alla utan man fick […]

8
feb

Det svenska flygvapnet

Flygvapnet är en del av Försvarsmakten, och har flera uppgifter inom denna. Flygvapnet ska till exempel försvara Sveriges gränser genom att utföra attackuppgifter mot land eller över hav, när det behövs, samt inhämta underrättelser för att skydda Sveriges territorium. Dessutom deltar Flygvapnet i vissa humanitära insatser, både i Sverige och utomlands. Alla dessa uppgifter utförs […]

9
jan
Hugo Boss byggde sitt imperium på nazistuniformer

Militära uniformer

Militäruniformer har en mycket lång tradition och var från början ett sätt för enheter i krig att känna igen varandra på slagfältet. Olika truppslag kom att få olika uniformer och uniformer från olika länder brukar också gå speciella färgskalor eller åtminstone ha detaljer som gör att man ser vilket land den tillhör. Färgskalorna passar utifrån […]

11
Nov

Aurora 17 säkrar Sveriges militära beredskap

Det har förflutit 24 år sedan Sverige senast hade en försvarsmaktsövning av lika stor mått som den som pågått 11 – 29 september 2017. 1990-talets militära övning hade det äventyrliga namnet Orkan 1993 medan 2017 års händelse har döpts till det finstämda Aurora 17 efter morgonrodnadens gudinna i romersk mytologi. 19000 människor beräknas deltaga i […]