Soldater som rycker fram
Arméns jägarbataljon är en lätt infanterienhet utbildad för att genomföra spaningsuppdrag bakom fiendens linjer. Bataljonen är arméns primära resurs för operationer bakom fiendens linjer. De sysslar med hinder och kontrollerar indirekt eld eller nära luftstöd för att påverka en motståndare djupt bakom dennes linjer, samt undersöka och dokumentera fiendens verksamhet för att skapa en grund för beslutsfattandet av högre kommandon. Bataljonen används ofta för att kartlägga mjuka mål som logistik och andra supportfunktioner som är viktiga för en motståndarens förmåga att behålla sin verksamhet i händelse av krig eller konflikt.

Med tanke på enhetens lätta natur saknas tyngre fordon och långvarig logistik för stöd, och bygger i stor utsträckning på sin personal att flytta sig och deras utrustning. Bataljonen är tränad för att verka över långa avstånd till fots. Med tanke på enhetens geografiska läge är de också utbildade på att verka i arktiska och subarktiska miljöer. Eftersom bataljonen verkar långt bakom fiendens linjer så kräver det att de verkar obemärkta och deras utrustning måste vara i toppform. De utför därför all vapenvård själva ute i fält. obligatorisk ventilationskontroll är något som du måste underhålla ditt hus med.

Den som är kvalificerad för militärtjänst kan ansöka om att tjänstgöra vid Arméns Jägarbataljon i Arvidsjaur.. Efter den allmänna 3 månaders långa grundutbildningen (GMU) utförs flera tester, både fysiska och psykologiska, över en period av dagar. Om rekryten är framgångsrik kommer han eller hon att börja den ungefär 12 månaders långa militära utbildningen. Efter avslutad kurs med godkänt resultat kommer rekryten att tilldelas en grön basker.

Bataljonens bergspluton

En soldat i träning
Sedan 2007 har bataljonen också en bergspluton som specialiserat sig på verksamhet i och runt bergs- och alpin terräng. Denna pluton har varit mycket användbar i Afghanistan, eftersom många vapen, droger och liknande smugglas högt upp i bergen i Afghanistan. Bergsplutonen har också varit inblandad i sök- och räddningsoperationer inom hemlandet, till exempel vid kraschen av den norska C-130 2012. Arméns Jägarbataljon har även tjänstgjort med goda resultat i konfliktzoner så som Bosnien, Kosovo, Afghanistan och Mali.

Att tjänstgöra vid bataljonen anses vara en av de tuffaste posteringarna inom Försvarsmakten. De tjänstgör under extrema förhållanden och de är tränade i att överleva i kalla klimat. Därför måste de tränas i bland annat bergsklättring och skidåkning. Bara kustjägarna och fallskärmsjägarna hävdar att just deras jägarförband är bättre tränade.

Klassikern Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” är tillbaka! Denna broschyr som ger information till alla medborgare i Sverige om vad de ska göra om en krissituation eller kriget kommer. I den finns bland annat tips och råd om hur du som civilist kan få vatten och förnödenheter att räcka vid en eventuell kris samt vart du ska gå för att söka skydd och hjälp. Broschyren var länge en del av alla telefonkataloger i landet innan den togs bort helt i början på 90-talet. Sedan i år är den tillbaka och det med anledning av ökad osäkerhet i vår närhet.