Kategori: Värnplikten

3
mar

Försvarsmakten och militärens roll i samhället

Militärens uppgift är att försvara landet och landets intressen samt friheten och rätten att leva som vi väljer. Regeringen har det yttersta ansvaret att se till så att militären har de vapen och utrustning samt utbildning som krävs för att kunna försvara landet vid eventuella hot. Den svenska armén är en gren av Försvarsmakten som […]

2
feb

Kläder inom militären

När det gäller militäryrket kan det ofta förknippas med olika uniformer och kläder med det klassiska gröna kamouflagemönstret. Men det är inte alla kläder som används av militärer. Under övningar och liknande kan det här vara de klassiska plaggen, men en militär har på fritiden helt vanliga kläder. Kläder på fritiden Oavsett om den anställde […]

17
sep

Militären inom mode och kultur

Militären har spelat en roll även inom andra mindre självklara områden. När det gäller kultur och mode har trender präglats av militära inslag. Konstutställningar med vapen, krig och konflikter i fokus och modekollektioner baserade på trender som direkt är inspirerade från den militära världen. I den här artikeln ser vi närmare på hur militären blir […]

3
mar

Militär forskning och utveckling

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) är en amerikansk myndighet under försvarsdepartementet som forskar på nya tekniska lösningar för militära ändamål. Många av deras innovationer har även fått tillämpningar i den civila världen. De mesta kända exemplen är förmodligen GPS-systemet och internet. Förfadern till dagens internet hette Arpanet, eftersom DARPA på den tiden hette ARPA. […]

10
okt

Karolinerna

Bakgrund Karoliner kallades soldaterna i den svenska armén under Karl XI:s och Karl XII:s regeringstid. Det var Karl XI som reformerade militären under 1680-talet för att erhålla en stående armé för att skydda den unga stormaktens territorier. De erövringskrig som tidigare hade förts av Sverige hade till stor del skett genom utskrivning av bönder och […]

24
jul

Kustjägarna

Kustjägarna tvingas till en krävande fysik och hård träning samtidigt som de måste ha ett mycket stabilt psyke. Det handlar om att både kunna samarbeta och arbeta självständigt och målmedvetet på samma gång som man prioriterar uppdraget istället för den egna bekvämligheten. Innebörd att vara kustjägare När som helst kan man som kustjägare infinna sig […]

23
jun
En soldat signalerar med rök

Foldern “Om kriget kommer”

Om kriget kommer är en broschyr som ursprungligen utarbetats av Försvarsmaktens högsta befälhavare. Om kriget kommer har levererats till varje enskilt hushåll i Sverige mellan 1943-1991 och igen från 2018. De viktigaste delarna av publikationen infördes också i slutet av alla svenska telefonböcker. Publikationen innehöll information om hur man ska agera i en situation med […]

6
jun
En ensam soldat

Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur

Arméns jägarbataljon är en lätt infanterienhet utbildad för att genomföra spaningsuppdrag bakom fiendens linjer. Bataljonen är arméns primära resurs för operationer bakom fiendens linjer. De sysslar med hinder och kontrollerar indirekt eld eller nära luftstöd för att påverka en motståndare djupt bakom dennes linjer, samt undersöka och dokumentera fiendens verksamhet för att skapa en grund […]

13
maj
Man skjuter med vapen

Svensk vapentillverkning och export

När människor från andra länder tänker på Sverige, så brukar de oftast vara kylan eller fotbollsspelaren Zlatan som dyker upp i huvudet. Men Sverige är välkänt för våra vapenexporter. Idag har vi ungefär 40 aktiva exportörer av vapen och cirka 1500 företag med licens för vapentillverkning. Den årliga omsättningen i Sverige för krigsindustrin ligger på […]

15
apr

Antagningsproven för GMU

Alla som vill göra GMU måste förutom den grundläggande behörigheten också genomgå antagningsproven. Dessa består av en rad tester och undersökningar som utförs under en eller två dagar, med syfte att testa både de fysiska och de mentala förmågorna hos de ansökande. Testresultaten på proven värderas av Försvarsmakten mot en kravprofil, som används som underlag […]