10
apr

Veterandagen ärar soldater

  Veterandagen har införts av Försvarsmakten för att hylla alla de soldater som har tjänstgjort utrikes i Sveriges namn. Denna hedersdag firas varje år den 29 maj och hedrar dels de soldater som har återvänt hem efter tjänstgöring liksom de som har avlidit i tjänsten. Minnesdagen firas alltid i huvudstaden där eventet främst pågår kring […]

22
feb

Fysträna som en soldat

  Den som tänker sig en framtid som soldat gör klokt i att lägga extra tyngd på sin fysiska träning. Det krävs nämligen en stark och funktionsduglig kropp för att klara av de påfrestningar som det militära livet ställer på soldater. Om kroppen inte är förberedd på fysisk belastning är risken stor att aspiranten inte […]