Samma år som du fyller 18 år får du svara på en serie frågor i mönstringsunderlaget. Med svaren som grund kan du bli kallad till att mönstra. Du kan välja att delta i vapenfri tjänst, men om du väljer att mönstra får du genomgå olika undersökningar, tester, intervjuer och bedömningar. För att klara mönstringen kan du förbereda dig på olika sätt.

En del av mönstringen är inskrivningsprovet, där du får göra ett teoretiskt prov som innehåller logiskt tänkande, ordförståelse och rumsuppfattning. Du kan förbereda dig inför provet med hjälp av kontorsmaterial från https://www.officedepot.se/ som har ett stort sortiment. Här hittar du också kalendrar där du kan skriva upp viktiga datum, samt kopieringspapper. Med kaffe från https://www.officedepot.se/ håller du dig pigg och alert medan du övar på de olika delarna av inskrivningsprovet.

Flera olika tester och prov

Vid de olika antagningsproven testas dina mentala och fysiska förmågor grundligt. Det teoretiska provet används för att ta reda på vilken befattning inom det militära som passar dig bäst. Du får också genomgå en medicinsk undersökning, där sjuksyster går igenom din allmänhälsa och mäter ditt färgseende, syn, hörsel, vikt, blodtryck och längd. Efter den medicinska undersökningen testas du fysiskt, där din muskelmassa kontrolleras med en isokai-maskin.

Blodtrycksmätning och fysiskt arbetsprov på cykel

Du får därefter göra ett fysiskt arbetsprov på en testcykel, där sjuksköterskan i förväg registrerar ditt EKG. Även ditt blodtryck och din puls registreras. Hjärtats funktioner mäts här under vila, via elektroder som sätts fast vid din bröstkorg. Personalen berättar för dig när du ska byta om till träningskläder för att kunna göra arbetsprovet på testcykeln. Du kan använda separata omklädningsrum för tjejer och killar, där det finns duschar tillgängliga.

En läkare gör den allmänna hälsokontrollen, och väger här in resultaten från de fysiska och medicinska testerna. Läkaren bedömer hur din fysiska och medicinska förmåga ser ut, vilket kallas för din tjänstbarhet. Med ett mått på din tjänstbarhet går det att se om du klarar av att genomgå en utbildning, och då vilken typ det rör sig om.

Psykologintervju

Även en psykologisk prövning görs vilket består av ett teoretiskt test, det så kallade inskrivningsprovet, och en psykologintervju. Psykologen använder sig sedan av testresultatet och sin utförda intervju för att sammantaget bedöma vilka psykologiska kapaciteter du har. Du får också en bedömning av din psykiska resursstyrka och hur mycket ansvar du klarar av att ta i en befattning. Du får äta lunch efter mönstringen, och får ett preliminärt besked om du kommer att genomföra värnplikten innan du åker hem.