En blackhawk med soldater
Om kriget kommer är en broschyr som ursprungligen utarbetats av Försvarsmaktens högsta befälhavare. Om kriget kommer har levererats till varje enskilt hushåll i Sverige mellan 1943-1991 och igen från 2018. De viktigaste delarna av publikationen infördes också i slutet av alla svenska telefonböcker. Publikationen innehöll information om hur man ska agera i en situation med nationell kris och i synnerhet kärnvapenkrig. Mellan 1950 och 1970-talet gick Sverige igenom en period med extraordinär hög ekonomisk tillväxt, kallad rekordåren. Detta gjorde det möjligt att investera i civilförsvar och att ha en plan att rädda hela befolkningen även i händelse av en supermaktsinvasion.

Om kriget kommer var ett sätt att informera allmänheten om dessa planer. Med slutet av det kalla kriget ansågs publikationen vara föråldrad och distributionen upphörde 1991. Den mest grundläggande informationen hölls i telefonboken fram till början av 2000-talet. I 2018 förnyades och distribuerades broschyren under namnet Om krisen eller kriget kommer. Även om krisen är hängandes över oss så kan vi inte sluta leva våra liv och fortsätta att fira livet med våra vänner. Du kan fortfarande köpa snygga maskeradkläder för att klä ut dig till allt möjligt. Ta en titt och sitt i lugn och ro och tänk inte på krisen när du väljer för då är det lätt hänt att det blir militärkläder för dig istället!

En stridsvagn riktar sin kanon
Om kriget kommer var en kort publikation och innehöll den grundläggande information som Sveriges regering ansåg som nödvändig för att känna till vid krig. Den mest anmärkningsvärda och välkända uppmaningen är frasen i kapitlet om civilförsvar; Varje meddelande om att motståndet ska uppges är FALSKT!. Publikationen innehöll också information om civilförsvarets sirener, hur man agerar i ett skyddsrum och vilka tillhörigheter du borde ha med dig vid en eventuell flykt. Denna broschyr gavs inte ut under drygt 25 år för att man ansåg att hotet var borta. Men sedan ett år par år tillbaka så är den tillbaka!

På grund av den instabila internationella politiska situationen beslutade den svenska regeringen att distribuera en ny version av broschyren har skickats ut till 4,7 miljoner hushåll i mellan maj och juni 2018. 2018-versionen heter Om krisen eller kriget kommer och innehåller information om moderna situationer som terrorism, falska nyheter och mobiltelefonanvändning under en kris. Allt detta görs för att varje medborgare i Sverige ska ha så stor chans som möjligt att överleva vid en eventuell kris.