Militärens uppgift är att försvara landet och landets intressen samt friheten och rätten att leva som vi väljer. Regeringen har det yttersta ansvaret att se till så att militären har de vapen och utrustning samt utbildning som krävs för att kunna försvara landet vid eventuella hot. Den svenska armén är en gren av Försvarsmakten som står för försvaret fysiskt på marken.

Hur är det att arbeta inom militären?

Inom Försvarsmakten och det militära kan man arbeta som sjöman, officer, soldat eller reservofficer. Man kan även arbeta civilt inom militären. Det kan innebära kontorsarbete eller andra former som sjukvård och många andra arbeten inom Försvarsmakten. Arbetet är varierande och kan innebära en del resor beroende på vad man arbetar med. När man reser mycket kan det vara en stor fördel att ha tillgång till bil. En bil behöver inte vara ny, och då kan man med stor fördel köpa en prisvärd bil via en professionell bilhandlare som kan erbjuda de bästa begagnade bilarna! Med dessa prisvärda bilar medföljer trygga försäkringar, rådgivning och bra garantier. När man har sin bil och arbetar militärt, kan man få mycket spännande och varierande uppdrag. Man kan till exempel arbeta inom hemvärnet, vars uppgift är att bevaka, skydda, ytövervaka samt skydda samhället vid kris. Det visar sig att det idag har blivit populärt söka till hemvärnet, vilket är en fördel då hemvärnet har ett stort behov av fler anställda.

Militären behövs alltid

För att vi ska kunna försvara Sverige effektivt idag, krävs troliga omstruktureringar inom försvaret.

Det diskuteras att försvaret i Sverige måste byggas starkare inför framtida utmaningar. Sveriges försvar inom militären kan komma att möta utmaningar i form av osäkerheten kring USA:s engagemang inom EU och Kinas offensiv. Allt handlar om politik, men oavsett vad som händer i världen, kommer vi alltid behöva vårt försvar för vårt land och befolkningens trygghet i olika sammanhang.