Veterandagen har införts av Försvarsmakten för att hylla alla de soldater som har tjänstgjort utrikes i Sveriges namn. Denna hedersdag firas varje år den 29 maj och hedrar dels de soldater som har återvänt hem efter tjänstgöring liksom de som har avlidit i tjänsten.

Minnesdagen firas alltid i huvudstaden där eventet främst pågår kring Sjöhistoriska museet vilket ligger på Djurgården. Det är en mycket festlig tillställning som kantas av officiella ceremonier och tal likväl som konserter.

Medaljutdelningen är väl värd att se. En medalj delas ut till soldater som har varit extra framstående eller tjänat riket väl och den bör ses som en gest av tacksamhet från riket. Där finns bland annat medaljer för sårade soldater såväl som medaljer för tjänstgöring utomlands och medaljerna fästs vid uniformen. Att få en medalj under veterandagen är en riktig ära för soldaten.

Även andra veteraner äras under veterandagen, däribland poliser och tulltjänstemän.