Om du planerar att besöka Kina är en visit till den renommerade terrakottaarmén ett måste. Detta besöksmål har fått fina betyg hos Tripadvisor och nämns i varenda reseguide om Kina.

Terrakottaarmén är uppförd för att vakta den store, kinesiske kejsaren Qin Shi Huang som levde år 210 före vår tideräkning. Det är en hänförande syn där tusentals och åter tusentals av soldater i terrakotta har grävts ner i områden runt den förste kejsarens grav. Märkbart med soldaterna är att deras ansiktsdrag och beklädnader är unika samt att de är utformade i samma storlek som en levande människa. Det finns ingen terrakottasoldat som är den andre lik och antalet soldater sägs uppgå till minst 8000 stycken.

Upptäckten av armén gjordes år 1974 av en lantbrukare som trodde att han hade hittat gamla krukor när han ämnade gräva en ny brunn. Efter kontakt med de kinesiska myndigheterna inleddes snart de arkeologiska utgrävningarna som fick hela världen att häpna av förundran.

Förutom soldaterna finns där även hundratals hästar, både till kavalleriet och som dragdjur, liksom vagnar. Det är endast en bråkdel av terrakottaarmén som är tillgänglig för besökare men den är inte mindre sevärd för det.