Inom militären används ofta begreppet GMU men för den som inte är insatt kan det låta främmande. I själva verket är GMU något som varenda militär har kommit i kontakt med då det är det första steget i Försvarsmaktens utbildning och akronymet betyder grundläggande militär utbildning.

Den grundläggande utbildningen kan delas upp i olika steg där den blivande militären lär sig det mest nödvändiga för att kunna tjänstgöra som soldat. När GMU väl är avklarad är det dags att gå vidare i den militära utbildningen genom att påbörja befattningsutbildningen. Det är inte självklart att detta nästa steg i utbildningen sker på den ort där grundutbildningen utfördes och det är inte heller säkert att den utförs med samma människor.

En överblick av GMU

Det första steget i GMU är att lära den blivande soldaten det mest grundläggande i militära sammanhang. Under denna tid påbörjas den fysiska träningen liksom skjutövningar och annat elementärt som novisen förmodligen inte har koll på som hur utrustningen fungerar.

Nästa steg i utbildningen är patrull där striderna börjar på riktigt. Många av övningarna innefattar förberedelser för att klara av närkamper liksom att kunna hantera stresspåslag hos olika människor. Hela tiden måste den blivande soldaten vara beredd på nya hot och på att kunna lösa diverse situationer.

Det tredje steget handlar om försvar och här blir samarbete i grupp av största vikt. Den blivande soldaten spenderar ofta flera dagar ute i fält och stora delar av utbildningen handlar om att kunna skydda och bevaka både sig själv och materiella ting. Snart kommer soldatkandidaten också få träning som skyddsvakt, då militära inventarier alltid måste skyddas väl och här ingår även grundläggande sjukvårdsutbildning.

Längre fram i utbildningen kommer tiden för individuell utbildning där du kan fokusera på sådant som främjar dig själv och dina mål. Yrkesvägledare finns då tillgängliga för att guida dig på vägen. Mot slutet kommer sedan det mest påfrestande steget i utbildningen vilket helt enkelt handlar om att tänja på gränser och se hur mycket den blivande soldaten klarar av. Det är här som du får chansen att testa dig själv och förbättra din mentala uthållighet där syftet är att du ska avsluta utbildningen med ett gott självförtroende. Övningarna görs både i grupp och i ensamhet så att soldaten ska vara väl förberedd. Därefter avslutas GMU med en ceremoni.