Det har förflutit 24 år sedan Sverige senast hade en försvarsmaktsövning av lika stor mått som den som pågått 11 – 29 september 2017. 1990-talets militära övning hade det äventyrliga namnet Orkan 1993 medan 2017 års händelse har döpts till det finstämda Aurora 17 efter morgonrodnadens gudinna i romersk mytologi.

19000 människor beräknas deltaga i den uppmärksammade övningen. Dessa ingår bland annat i Försvarsmakten liksom i andra myndigheter och bland de inbjudna utrikesförbanden ses bland annat USA, Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Frankrike. Hela 25% av deltagarna uppges vara aktiva inom Hemvärnet och trots de utländska gästerna är Aurora en nationell övning, som sker över hela Sverige men vars fokusområden ligger runt Stockholm, Mälardalen och Göteborg liksom på Gotland. Hela övningen leds av Sveriges överbefälhavare Micael Bydén, som alltså har det yttersta ansvaret för både de svenska och de utländska förbanden.

Försvar och beredskap som syfte

Syftet med Aurora 17 är att förstärka Sveriges kapacitet att försvara sig vid eventuella angrepp och attacker utifrån. I försvarsbeslutet från 2015 förs det fram att Försvarsmakten ska vara väl förberedd mot bland annat hot och genom att arrangera Aurora 17 ser Regeringen till att denna målsättning uppfylls. Det är viktigt att understryka att beredskapsövningen ska pröva och träna Sveriges totala försvarsförmåga och därför deltar ställföreträdare för en rad olika myndigheter och organisationer.

Mer än bara övning

I övningarna samverkar marinen, flygvapnet och armén med flera men Aurora 17 handlar trots detta om mer än bara försvarskapacitet. Förhoppningen och målet är nämligen också att visa omvärlden hur väl rustat Sverige är mot eventuella angrepp samt att visa att landet inte bortser från potentiella hotbilder. Enligt Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist höjer detta tröskeln mot olika typer av incidenter och förhoppningen är att en sådan här uppvisning ska förskona Sverige från attacker. En beredskapsövning som denna handlar således lika mycket om fred som om krig.

Internationella relationer

Hotbilden i Europa har definitivt stärkts under de senaste åren och för att säkra både Sverige och Europa är det viktigt att Sverige är väl förberett och öppet med militär information. Som en del i detta kommer Aurora 17 att innefatta militära uppvisningar för att kunna erbjuda informationsutbyte med andra länders militär. Tillsammans med de inbjudna förbanden från bland annat USA och Frankrike ämnar militären träna förmågan att skydda och samarbeta med andra länders militär som befinner sig i Sverige. Det är nämligen viktigt att skapa ett säkerhetsnätverk som sträcker sig utanför Sveriges gränser för att kunna säkerställa en trygg och fredlig värld.

Kritik och protester

Sedan Regeringen meddelade att Aurora 17 skulle inledas under september 2017 har kritiken haglat över den planerade övningen. Försvarsberedskapen har bland annat kallats för en krigsförklaring och Sverige har anklagats för att gå till sängs med Nato. Bland de kritiska rösterna har flera politiska partier hörts, däribland Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ och Kommunistiska Partiet. Även andra organisationer har setts deltaga i kritikstormen, såsom Svenska Fredskommittén och Kristna Fredsrörelsen.