Pacifismen anses ha myntats under 1900-talets början av fransosen Émile Arnaud som kampanjade för fred i världen. Begreppet spreds under fredskongressen som hölls i skotska Glasgow år 1901 och sedan dess har pacifiströrelsen växt. Pacifism kan sägas innefatta motstånd mot krig, militär liksom våld och handlar alltså om att främja fred.

Självfallet var Arnaud inte den första i världen att vilja ha fred och det är bland annat välkänt att fred är en av hjärtefrågorna inom buddhismen och hinduismen. I dessa religioner finns exempelvis det gamla uttrycket ahimsa som ungefärligen kan översättas till ‘att inte göra skada’. En av de mest kända pacifisterna genom tiderna är indiern Mahatma Gandhi som mycket riktigt influerades starkt av både buddhismens och hinduismens läror.

Pacifismens nyckelfrågor

Pacifismen involverar ett helt spektrum av olika åsikter och några av dess huvudfrågor är bland annat att internationella dispyter alltid kan och borde lösas på ett fredligt sätt, att militära inrättningar bör avskaffas, att fysiskt våld för att skaffa makt är oacceptabelt oavsett om det gäller i politiska, ekonomiska eller sociala sammanhang samt att våld inte ens bör accepteras som självförsvar. Det är självfallet inte alla pacifister som håller med i alla pacifismens frågor där vissa kort och gott ser pacifismen som ett motstånd mot krig. För pacifisten är krig dock alltid moraliskt fel.

Peacetecknet

Det internationellt välkända peacetecknet har kommit att symbolisera pacifismen och ses numera både på pacifister och bland klädmodets trender. Det skapades år 1958 inför en engelsk demonstration mot kärnvapen. I själva verket består tecknet av semaforerna för ‘N’ och ‘D’ som placerats i en cirkel, där de båda bokstäverna står för ”nuclear disarmament”. Även duvor, olivkvistar, brutna gevär, vita vallmor och regnbågsflaggor har använts för att symbolisera pacifism.