I Sverige och många andra länder finns så kallad värnplikt. Den finns i lite olika versioner men innebär i grund och botten att medborgarna är tvungna att utföra militärtjänst. Om de underlåter att genomföra den obligatoriska värnplikten kan de bli bestraffade med böter, fängelsestraff eller i extrema fall med döden.

I Sverige har värnplikten traditionellt sett endast gällt män fast på senare tid har den även kommit att inkludera kvinnor. Värnplikten är till för att säkra att landet i fråga har en god beredskap om landet skulle riskera att invaderas av ett annat land eller om det utsätts för andra hot. Vanligtvis går den värnpliktige igenom mönstring när denne är 18 år och sedan genomförs en militär grundutbildning. Därefter förs repetitionsutbildningar och soldaten är skyldig att infinna sig i militär tjänst om denne blir kallad.

Värnplikten började att gälla år 1901 men upphörde från och med 2010 efter det att Riksdagen hade röstat. Förhoppningen var att Sverige skulle kunna ha en militär baserad på frivilligt deltagande och att värnplikten då endast skulle gälla under krigstider. Under våren 2017 beslutade Regeringen dock att återinföra värnplikten i syfte att stärka Sveriges försvar.