Alla som vill göra GMU måste förutom den grundläggande behörigheten också genomgå antagningsproven. Dessa består av en rad tester och undersökningar som utförs under en eller två dagar, med syfte att testa både de fysiska och de mentala förmågorna hos de ansökande. Testresultaten på proven värderas av Försvarsmakten mot en kravprofil, som används som underlag för att avgöra vilken typ av befattning som de ansökande skulle kunna passa för.

Det första provet är upplagt som ett datatest, och består av två delar. Under den första delen får de ansökande svara på frågor gällande bland annat deras familjesituation och fritidsintressen. Den andra delen består av en rad frågor avsedda att testa de ansökandes logiska tänkande, ordförståelse, rumsliga förståelse och tekniska förståelse. Detta teoretiska prov är ett av de mest avgörande för att bestämma vilken befattning den ansökande är aktuell för.

En annan viktig del är dock den medicinska undersökningen, då en sjuksyster går igenom ens allmänna hälsa och kontrollerar saker som syn, färgseende, hörsel, EKG, vikt, längd och blodtryck. Eftersom det är viktigt att man är fullt frisk, kan det vara bra att hålla koll på så många av dessa faktorer som man kan själv – det är ju onödigt att genomgå pressen av att genomföra proven, bara för att falla på en sak som synen eller blodtrycket. Genom att ha en blodtrycksmätare hemma kan man hålla koll på att blodtrycket är normalt redan innan man ger sig iväg till antagningsproven.

Efter den medicinska undersökningen ska man också genomgå en rad fysiska tester. Man testar till exempel muskelmassan, genom en så kallad isokai-maskin. Den fungerar genom att man håller i en parallell stång som är fäst vid två lodräta stänger, och utför en rörelse liknande ett marklyft. Maskinen känner då av hur snabbt man utför detta (med det motstånd som maskinen ger). Ett annat fysiskt test utförs på en träningscykel, där motståndet gradvis blir allt tyngre. Det gäller att fortsätta cykla så länge man orkar. Detta testar de ansökandes kondition och uthållighet. Den medicinska undersökningen och de fysiska testerna avslutas sedan genom att man får träffa en läkare, som gör en slutgiltig bedömning.

Det sista testet man genomgår under antagningsproven är en intervju med en psykolog. Denna intervju baserar sig delvis på svaren och resultaten från det inledande teoretiska provet, och har som syfte dels att avgöra att man har en lämplig mentalitet som gör att man klarar av utbildningen, dels att ställa vissa frågor med ur säkerhetssynpunkt.

När man har genomgått alla proven får man träffa en yrkesvägledare, och tillsammans diskuterar man de alternativ man har utifrån ens testresultat och ens egna önskemål. Därför är det bra att ha läst på i förväg, så att man har en uppfattning om vad man faktiskt vill göra inom Försvarsmakten.