Flygvapnet är en del av Försvarsmakten, och har flera uppgifter inom denna. Flygvapnet ska till exempel försvara Sveriges gränser genom att utföra attackuppgifter mot land eller över hav, när det behövs, samt inhämta underrättelser för att skydda Sveriges territorium. Dessutom deltar Flygvapnet i vissa humanitära insatser, både i Sverige och utomlands.

Alla dessa uppgifter utförs av olika förband inom flygvapnet, närmare bestämt stridsflygförbandet, transportflygförbandet, signalspaningsflygförbandet, radarflygförbandet, helikopterförbandet och bas- och ledningsförbandet. Stridsflygförbandet står i ständig beredskap för att rycka ut om Sveriges territorium skulle behöva skyddas. Flygplanen i detta förband kan användas både för attack och för spaning. Signalspaningsflygförbandet genomför däremot enbart signalspaningsuppdrag och underrättelsehämtningsuppdrag.

Det förband som agerar vid humanitära insatser är transportflygförbandet. Även helikopterförbandet kan, liksom transportflygförbandet, agera både nationellt och internationellt, men de förstnämnda agerar främst vid attackuppdrag.

Radarflygförbandets uppgift är att komplettera de uppgifter som samlas in via sjöburna sensorer och markbundna sensorer. Slutligen är bas- och ledningsförbandet det som ser till att flygplatsernas drift sköts, och att stridsflygförbandet får det stöd det behöver i sitt arbete.

Flygvapnet använder sig av flera olika typer av flygplan i sitt arbete. Den senaste modellen av stridsflygplan som har köpts in är JAS 39 Gripen, som tillverkades av Saab. Om man har flygintresse och tycker om flygshower och att spana efter flyg på flygplatser, är det också värt att investera i ett uterum i sitt hem. Då har man nämligen möjlighet att sitta och spana upp mot himlen även när man är hemma, så att man har chansen att se ett Gripen-plan när det susar förbi på ett spaningsuppdrag. Även om man inte hinner se det kommer man garanterat att höra det, när ljudet från planets framfart till slut når en.

Flygvapnets historia sträcker sig tillbaka till 1920-talet, då det inrättades för första gången – närmare bestämt år 1926. Flygvapnet har under sin historia genomlevt både expansioner och nedskärningar – först en kraftig expansion under efterkrigstiden, då kapprustningen och kalla kriget gjorde behovet stort, sedan en nedskärning från 2000-talets början som har lett till att en rad flottiljer har lagts ned. Huruvida flygvapnet kommer att utökas igen i och med den allt osäkrare situationen i världen, och återinförandet av den allmänna värnplikten, återstår att se.